תפריט
עגלה
שם מחיר כמות Product image
  • :

סה"כ:

אין פריטים בסל

תקנון האתר

1 .ברוכים הבאים לאתר האינטרנט www.heroic-online.com (להלן: "האתר"(שהינו אתר
המהווה חנות ONLINE למותג האופנה הרואיק המציע לגולשי האינטרנט הצעות בדבר רכישת
קולקציות ושירותים שונים לגברים ולנשים. בעלת האתר ומפעילתו הינה חברת HEROIC-
רואי צמח עיצוב אופנה. ח.פ. 033969379 (להלן: "החברה"). כתובת החברה: רחוב מקווה
ישראל 14 תל אביב.
אנא קראו את תקנון האתר במלואו, כיוון שתקנון האתר יהווה את הבסיס המשפטי לכול דיון בינך ובין

heroic-online.com .אם אינך מסכים לחלק מהתנאים ו/או לפרט מסוים בתקנון, אנא אל תבצע כל

פעולה נוספת באתר.
2 .השם " heroic-online.com " ו/או " heroic "מתכוון לבעלי האתר ולמפעיליו.
3 .בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.
4 .המוצרים המופיעים באתר משווקים גם למספר חנויות ברחבי הארץ.
5 .המחיר המצוין ליד כל מוצר הינו המחיר הנקוב לאותו המוצר.

כל המחירים המוצגים באתר heroic-online.com כוללים מע"מ.

מחירי המוצרים אינם כוללים דמי הובלה או משלוח.

6 .אין כפל מבצעים והנחות.
7 .גולש המבצע פעולה באתר heroic-online.com ( להלן: "מבצע הפעולה" ו/או "רוכש"), מצהיר

בעצם ביצוע הרכישה כי הוא מודע, מכיר ומסכים לכל הפרטים הרשומים בכל הסעיפים השונים
בתקנון אתר heroic-online.com וחלים על כל מבצע או פעולה דרך אתר

heroic-online.com . מבצע הפעולה מסכים למפורט בתקנון האתר ובסעיפים השונים
ומתחייב בזאת כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד
il.co.moku ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות heroic-online.com ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.

8 .פרטי מבצע הפעולה כפי שהוזנו במערכת heroic-online.com ישמשו את מפעילי האתר

לשימוש פנימי בלבד, פרטי מבצע הפעולה לא יעברו על ידה לכל גורם אחר. פרט להעברת
פרטי מבצע הפעולה לחברת האשראי לצורך קבלת אישור לביצוע עסקת רכישה. מבצע
הפעולה מודע ומסכים לכך שפרטיו מצויים במערכת heroic-online.com .על פי חוק אינך חייב

למסור לנו את פרטיך האישיים, אך ללא מסירת פרטיך האישיים באתר לא נוכל לחזור אליך
ולהשלים את השרות.
9 .מערכת com.online-heroic מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המתבצעת ב   heroic-online.com ,הרשום במערכת יהווה ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת רכישה.

ביצוע ההזמנה:
10 .ביצוע הזמנת מוצר כרוך במעבר של מספר שלבים כפי שמפורטים באתר heroic-online.com יש לבחור את המוצר המבוקש, מידתו, צבעו, וסוג המשלוח, יש להזין את פרטי המשתמש, כולל דואר אלקטרוני, מספר טלפון, כתובת למשלוח ופרטי התשלום.
רק לאחר מעבר דרך כל שלבי הרכישה וסיום תהליך הרכישה יקבל המשתמש מספר הזמנה
ויהפוך ל"מבצע פעולה". מסירת פרטים שגויים עלולה לעקב או אף למנוע את אספקת המוצר
שהזמין "מבצע הפעולה". במקרה והמוצר יחזור אלינו לאחר שנשלח אל "מבצע הפעולה"
וזאת עקב מסירת פרטים חלקיים ו/או שגויים יחויב "מבצע הפעולה" בגין המשלוח.

11 .הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק
העונשין, התשל"ז-1977 ו/או בכל דין. heroic-online.com ו/או מי מטעמו איננו אחראי

לטעות בביצוע רכישה הנגרמת עקב הזנת פרטים שגויים או פרטים אחרים על ידי הרוכש
במערכת.
12 .הזמנת "מבצע הפעולה" תכנס לתוקף רק לאחר שיובטח כי תשלום מלא בגין הרכישה עבר ל heroic-online.com ,אנו נבצע בדיקה מהירה של פרטי "מבצע הפעולה" על מנת לוודא כי

התשלום אושר על ידי חברות כרטיסי האשראי. רק לאחר שנקבל אישור קבלת תשלום
מחברת האשראי ההזמנה תיכנס לתוקף.
13 .הזנת פרטי המשתמש באתר איננה מהווה אישור להיכלל ברשימת הדיוור של heroic-online.com ,רק משתמש שיאשר קבלת דיוור במקום המתאים לכך באתר יקבל

במייל דיוור שיווקי מ heroic-online.com.

14 .משלוח דואר אלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה באתר com.online-heroic ואינו
מחייב את החברה. רק הרשום במחשב החברה יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולה.
15 .אם יחול שיבוש בקליטת אחד מהפרטים שנמסרו על ידי "מבצע הפעולה" ו/או טעות
בתמונתם, תיאורם, עלותם ו/או כל פרט אחר יהיה heroic-online.com רשאי לבטל את

ההזמנה של "מבצע הפעולה" ועלות הרכישה תוחזר ל"מבצע הפעולה" במלואה. במקרה כזה
"מבצע הפעולה" לא ישא בכל תשלום נוסף בגין הזמנה שבוטלה.
16 .אספקת המוצר תעשה לכתובת אותה ציין הרוכש בעת הרכישה.
17 .מוצר שאזל מהמלאי; האתר הינו דינאמי, מוצרים לעיתים אוזלים מהמלאי, על אף שהם עדיין
נמצאים באתר. במקרה שמבצע הפעולה הזמין מוצר שאינו נמצא במלאי אנו ניצור עימו קשר
באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או הטלפון שמסר "מבצע הפעולה" בעת ביצוע ההזמנה,
ונעדכנו כי המוצר שהזמין אזל מהמלאי.
18 .במקרה שמוצר אזל מהמלאי אין אנו מתחייבים לספק אותו, "מבצע הפעולה" יוכל לבחור בין
זיכוי כספי מוחלט עבור מוצר שהזמין והתשלום עבורו התקבל, או החלפת המוצר שהזמין
והתשלום עבורו התקבל, על פי השווי הכספי של אותו המוצר במוצר אחר הנמצא במלאי
באותו שווי כספי. בכל מקרה, במקרה של מוצר שאזל מהמלאי או במקרה של החזרת מוצר,
HEROIC או מי מטעמה לא יהיו אחראיים ולא ישאו בכול סוג של נזק )ישיר, עקיף, תוצאתי
או מיוחד( שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או
השירות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
19 .במקרה בו לא אושרה עסקת הרכישה ע"י חברת האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה
מתאימה, לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני ו/או באמצעות
דואר אלקטרוני עם heroic-online.com על מנת להסדיר את התשלום בגין העסקה.

המוצרים אותם הזמין הלקוח ישלחו ליעדם רק לאחר אישור התשלום מחברות האשראי ו/או
יובטח כי תשלום מלא בגין הרכישה עבר ל HEROIC ,דרך אחד מאמצעי התשלום האחרים
העומדים לרשות הרוכש. והיה ולא הסדיר מבצע הפעולה את התשלום בתוך 3 ימים ממועד
קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי להעביר את התשלום כפי שהוא, יהיו heroic-online.com זכאים לבטל את הזמנתו.

20 .במקרה כמו האמור בסעיף הקודם זמן האספקה ימנה רק לאחר שהובטח כי התשלום בגין
הרכישה עבר במלואו ל HEROIC.

21 .חשוב לציין, פעולה תחשב כמשולמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה.
במקרה כאמור, ימנו ימי האספקה רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי.
במידה ולא פעל "מבצע הפעולה" להסדרת האישור בתוך 3 ימים ממועד קבלת ההודעה על
סירוב חברת האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה heroic-online.com זכאית לבטל

את ההזמנה.
מוצרינו:
22 .

heroic-online.com מציעה את מוצריה לרכישה באתר החברה, בעלות ובתנאים שתראה
לנכון, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. com.online-heroic זכאית להוסיף או לגרוע מוצרים על
אלו המוצעים באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי וכפי שתראה לנכון. בנוסף זכאית
com.online-heroic לקבוע את עלות המוצרים, הכמויות מכל מוצר ואופן הרכישה על פי הנכון
בעיניה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
23 .לגבי מבצעים המתפרסמים באתר מעת לעת – הצעת המוצר בעלות המפורטת במבצע תהיה
בתוקף רק במשך התקופה המפורטת בתנאי המבצע )במשך תקופת המבצע בלבד.).
מדיניות החזרת מוצרים:
24 .אנו מפרסמים את מוצרינו באתר בתום לב, אך ייתכן כי יהיו הבדלי גוון בין המוצר הסופי שאותו
יקבל הלקוח, לבין התמונה ו/או התיאור באתר כפי שרואה אותה הרוכש. התמונות משמשות
להמחשת המוצר בלבד. כך גם לגבי אריזת המוצר. לרוכש לא תהיה עילה לביטול העסקה או
לטענה כלשהי כלפי heroic-online.com עקב כך.

25 .אנו עושים את מרב המאמצים על מנת לתת תאור אמיתי, נכון ומדויק למוצר ולמחירו אך קורה
וחלות טעויות בתיאור המוצרים ו/או במחיריהם. במקרה כזה אנו ניידע את "מבצע הפעולה" על
הטעות ותהיה לו אפשרות לשנות את הזמנתו או לבטלה. במקרה כמו המתואר בסעיף זה, heroic-online.com אינה מתחייבת לספק את המוצר.

26 .הרוכש מוצר באתר heroic-online.com רשאי לבטל את עסקת הרכישה שביצע ולהחזיר את

המוצר לחברתנו. ביטול עסקת רכישה יוכל להתבצע, על פי התנאים המפורטים בסעיף 27,
ורק במקרה של אי התאמה בין המוצר שהוזמן על ידי הרוכש לבין המוצר שהתקבל, ו/או
במידה והמוצר פגום ו/או הרוכש אינו שבע רצון מהמוצר שקיבל מחברתנו.
27 .החזרת מוצר תתאפשר אך ורק ובנוהל הבא: הרוכש עדכן את HEROIC בהודעה כתובה או
באמצעות הטלפון, בצרוף פרטים מלאים) שם מלא, תעודת זהות, מספר הזמנה (ותאור הסיבה
שבגינה החליט הרוכש להחזיר את המוצר, וכל זאת בתוך 14 יום מיום קבלת ההזמנה במקרה
של רכישה במחיר מלא או תוך 7 ימים מיום קבלת ההזמנה במקרה של רכישה בסייל. הרוכש
טרם השתמש במוצר שרכש. המוצר נמצא עדיין באריזתו המקורית. במידה והרוכש אינו עומד
באחד התנאים הרשומים לעיל לא תתאפשר החזרת מוצר לחברת HEROIC . ולביטול עסקת
הרכישה לא יהיה תוקף.
28 .במקרה שהרוכש מעוניין להחזיר את המוצר, עליו להחזיר את המוצר לחברת HEROIC על
חשבונו ובאריזתו המקורית, שלם, נקי, וללא פגע באחד מדרכי ההחזרה המפורטים תחת
מדיניות משלוחים והחזרות. במקרה והמוצר סופק כשהוא במצב פגום ו/או לא תקין, וזאת על
פי שיקול דעת HEROIC ,אזי החזרת המוצר תעשה על חשבון HEROIC.

29 .במקרה שבו הרוכש בחר להחזיר את המוצר ל HEROIC והחזרת המוצר נעשית על פי
הפרטים שתוארו בסעיפים 25-24 ואושרו על ידי HEROIC יוכל הרוכש לקבל את כספו
בחזרה או להחליף את המוצר במוצר אחר באותו שווי כספי, ללא תשלום נוסף. מעבר לכך
הרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי נוסף בגין ביטול העסקה ו/או החזרת מוצר.
30 .מוצר שיוחזר לחברת HEROIC שלא עקב פגם, יעשה בתוך פחות מ: 14 ימי עבודה במידה
ונרכש במחיר מלא, או תוך פחות מ7 ימי עבודה במידה ונרכש במחיר הנחה, אך ורק כשהוא
באריזתו המקורית ועדיין לא נעשה בו שימוש, הרוכש יוכל להחזירו ולקבל את שוויו הכספי של
המוצר או את הזכות להחליפו במוצר אחר באותו שווי כספי של המוצר המוחזר.
31 .מוצר שיוחזר לחברת HEROIC שלא על פי אחד מהתנאים הרשומים לעיל לא יחייב את
HEROIC לקבלו בחזרה, לביטול העסקה לא יהיה תוקף, ולא יחייב את HEROIC להחזיר את
שוויו הכספי לרוכש המחזיר את המוצר. HEROIC שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית
להחליט באם הרוכש עמד בכל אחד מהתנאים המצוינים לעיל להחזרת מוצר. במידה ועל פי
שיקול דעת HEROIC לא עמד הרוכש בכל תנאים שפורטו לעיל HEROIC לא תסכים לקבל
את המוצר בחזרה, או שתוכל לתבוע את נזקיה מהרוכש, ולא תזכה את הרוכש בשוויו הכספי.
32 .החלפת מוצר פגום במוצר זהה מותנת בהימצאות המוצר במלאי.
33 .החזר כספי לרוכש, במידת הצורך, יתבצע באמצעות החזר כספי לאותו כרטיס אשראי דרכו
בוצעה הזמנת המוצר. וכל זאת בכפוף לדרכי הפעולה ולוחות הזמנים של חברת האשראי.
34 .חשוב לזכור: ביטול עסקה על ידי הרוכש יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א
– 1981 .על פי החוק, רשאית HEROIC לגבות ממבטל העסקה דמי ביטול בשיעור של עד
%5 משווי המוצר אותו רכש הרוכש או 100 ,₪ לפי הנמוך מביניהם.
תשלום:
35 .החיוב בגין מוצר שנרכש על ידי הרוכש יבוצע באמצעות כרטיס אשראי, בכפוף לאישור חברת
האשראי ותנאיה, מייד לאחר רכישת המוצר על ידי הרוכש, ולפני אספקת המוצר לרוכש.
36 .הרוכש יכול ליצור קשר עם heroic-online.com באמצעות הטלפון לצורך העברת פרטי

התשלום לשם חיוב כרטיס האשראי, שלא דרך האתר.
37 .ניתן לפנות ל heroic-online.com על מנת להסדיר תשלום עבור המוצר באמצעים אחרים

כמו צ'יק או מזומן.
38 .כל המוצרים הנמכרים באתר heroic-online.com הינם חדשים, באריזתם המקורית. בנוסף,
ב HEROIC אנו מוודאים כי המוצרים עומדים בסטנדרטים הגבוהים ביותר. עם כל זאת,
האחריות לשימוש במוצרים הם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. לכן, בשום נסיבות לא
תחול על heroic-online.com ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין

עונשים, נזק מקרי, ו/או כל נזק אחר מכול סוג עקב השימוש במוצרים.
39 .התשלום בגין דמי המשלוח ישולמו ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים,
רשאית heroic-online.com לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

הכשרות לבצע פעולת רכישה באתר:
40 .הרכישה באתר היא חופשית ואינה מוגבלת עבור כל מי שעונה על הפרטים בסעיפים הבאים
:41-46

41 .כל אדם מעל גיל 18 הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים למכירה באתר heroic-online.com ו/או כל גוף משפטי,המאוגד ו/או הרשום כדין בישראל, והמוסמך לבצע

פעולת רכישה של מוצרים המוצעים ב heroic-online.com רשאי לבצע פעולת רכישה באתר

בכפוף לתנאי התקנון הנ"ל.
42 .תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות
מחייבות. במידה והינך קטין )מתחת לגיל 18 )או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור
אפוטרופוס, לא תחייב פעולת הרכישה את heroic-online.com.

43 .תנאי מוקדם הינו היות המשתמש בעל תעודת זהות ישראלית תקפה.
44 .המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
45 .לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, לרבות פרטי התא
האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה.
46 .המשתמש הוא בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות
האשראי.
47 . heroic-online.com יהא רשאית, למנוע ממשתמש להשתתף במכירות באתר, ו/או לחסום

פעולות של משתמש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:
משתמש שהפר את אחד מתנאי תקנון האתר.
משתמש שביצע עברה ו/או מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
משתמש שמסר פרטים שגויים במתכוון באתר ו/או בטלפון.
מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב heroic-online.com ו/או במי

מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו.
בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את המוצר או השירות אותו רוכש ב heroic-online.com

לצד ג' ו/או לסחור בו.
אספקת המוצרים:
48 .זמן האספקה של המוצר תלוי בסוג המשלוח אותו יבחר מבצע הפעולה בעת ביצוע הרכישה,
ובהתאם לזמן האספקה של חברת השליחויות או כל אמצעי שינוע אחר ש HEROIC עובדת
איתו באותה עת, יחד עם זאת, אנו מתחייבים לספק את המוצר תוך 14 ימי עבודה )ימי
העבודה הם ימי א'-ה', למעט ימי שישי ושבת, ערבי חג, ימי חג, חגים, מועדים ושבתונים(
מרגע שהובטח כי תשלום מלא בגין הרכישה עבר ל heroic-online.com ,ספירת ימי העבודה

מתחילה מסוף יום העבודה שבו הובטח כי תשלום מלא בגין הרכישה עבר ל
heroic-online.com
49 .חלק מן המוצרים יסופקו לרוכש או למקבל הסחורה על ידי גורם שלישי. במקרה זה יתכנו
עיכובים באספקת המוצר התלויים באותו גורם, heroic-online.com תהיה פטורה מאחריות

בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד heroic-online.com ו/או מי

מטעמה ו/או נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם עיכובים באספקה.
50 .מסירת פרטים שגויים עלולה לעקב או אף למנוע את אספקת המוצר שהזמין מבצע הפעולה.
51 . heroic-online.com תספק את המוצר שאותו הזמין מבצע הפעולה, לכתובת בישראל,

שנמסרה בעת הרכישה.
52 . heroic-online.com תספק רק מוצר שהתשלום עבורו שולם במלואו, באמצעות אחד מאמצעי

התשלום שפורטו לעיל.

53 . heroic-online.com לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה, ו/או לאי-אספקה

הנגרם כתוצאה מכוח עליון, מלחמה, ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של heroic-online.com לרבות שביתות, השבתות וכדומה ו/או עקב שיבושים באספקה ו/או

בשירות שיגרמו ע"י חברת השליחויות או גורם שינוע אחר איתו עובדת HEROIC באותה עת.
54 .מעת מסירת המוצר לחברת השליחויות או גורם שינוע אחר איתו עובדת HEROIC באותה
עת, אין ל heroic-online.com אחריות נוספת כלפי מבצע הפעולה, heroic-online.com לא

ישא באחריות כלפי הרוכש ו/או מקבל המשלוח בגין כל נזק שייגרם לרוכש ו/או למקבל המוצר
עקב איחורים באספקה, תקלות או שיבושים באספקה, וזאת בתנאי שרשם את הכתובת
שנמסרה בעת הרכישה. במידה ויתברר ל heroic-online.com כי אין באפשרותה לספק את

המוצר הנרכש לרוכש, וזאת במסגרת האמצעים הרגילים, ו/או היא איננה מסוגלת להבטיח כי
המוצר יגיע בצורה ניאותה לכתובת המשלוח ו/או לרוכש ו/או למקבל המוצר, תהיה heroic-online.com רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש.

55 .באזורים מוגבלים לגישה ביטחונית heroic-online.com תהיה רשאית להעמיד את המוצרים

ללקוחות במקום סמוך ומקובל, אשר יתואם עימם מראש.
56 .דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה )הובלה לקומות גבוהות ללא
הימצאות מעלית בבניין, ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים( ו/או
משלוח מחוץ לישראל, אספקת מוצרים באמצעים אחרים מלבד אלו המפורטים באתר אפשרית
בתיאום מראש ובעלות נוספת מהעלויות המפורטות באתר, לאחר תיאום מול צוות האתר heroic-online.com ,הרוכש יכול ליצור קשר עם heroic-online.com באמצעות הטלפון

לצורך תיאום משלוח באמצעים אחרים.
57 .במקרה שהרוכש מעוניין להחזיר את המוצר (ראה מדיניות החזרת מוצרים) עליו להחזיר את
המוצר ל heroic-online.com על חשבונו ובאריזתו המקורית, שלם, נקי, וללא פגע.

58 .בעת אספקת המוצר, רשאית heroic-online.com לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס

האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו
של בעל הכרטיס על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.
פרטים נוספים:
59 .האתר ניתן לשימוש כמו שהוא, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי heroic-online.com ו/או מי מטעמו בגין טיב ואופי השירות, יכולותיו, מגבלותיו, ו/או התאמתו

לצרכיו ולדרישותיו.
60 . heroic-online.com רשאית לשנות את תנאי תקנון על פי שיקול דעתה, להוסיף /ואו לגרוע

מהוראות התקנון, ללא הודעה מקדימה. כל עסקת רכישה כפופה להוראות תקנון האתר כפי
שפורסם באתר ושהיה בתוקף בזמן הרכישה.
61 .הודעות יעברו לרוכשים במהלך ועם תום ביצוע פעולות הרכישה. הודעה שנשלחה בדואר
אלקטרוני תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.
62 .במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו,
בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה heroic-online.com רשאית, אך לא חייבת, לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו

לרוכש.
63 .על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא
העסקה אשר שיעורם עולה על %3 ,רשאית heroic-online.com להודיע על ביטול עסקת

הרכישה.

64 .בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון" יהא נבצר מ heroic-online.com לנהל את האתר

כתיקנו, לספק את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, יהיה heroic-online.com

רשאי לבטל את ההתקשרות עם הקונים. כולם או חלקם. כוח עליון בראש סעיף זה מתכוון גם
למקרים הבאים: תקלות במחשב, תקלות במערכת טלפונים ו/או תקלות במערכת תקשורת
אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
65 .לא תהיה לכל משתמש ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר, מפעילו,
העובדים בחברה ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות של בעלי האתר
ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו. בשום נסיבות לא תחול על heroic-online.com ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזקין עונשים,

נזק מקרי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג.
66 .הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה
ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, בכל מחלוקת
שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו סמכות שיפוט ייחודית
ובלעדית.
67 .ניתן לפנות לנציגי השירות של heroic-online.com בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה,

שאלות בנושא מידע הקשור למוצרים, בנוגע למפרט הטכני של המוצר, תפעול המוצר, אחריות,
וכל נושא אחר על מנת להפוך את חווית הרכישה לקלה, פשוטה, מהירה ונעימה.
אבטחת המידע:
68 . heroic-online.com השקיעה משאבים רבים ביצירת אתר זה ומערכת אבטחת המידע

והשמירה על פרטיות המשתמש באתר. התקשורת מול המשתמש פועלת באופן מוצפן
באמצעות פרוטוקול SSL .פרוטוקול זה הוא תקן רב עולמי, ומאפשר את הצפנת המידע בין
השרת לדפדפן המשתמש.
69 .אנו מתחייבים לעשות את מירב המאמצים למען שביעות רצון המשתמש, אך קורה וחלות
הפרעות בשירות הניתן באתר. אין אנו מתחייבים שהשירות לא ייפגע ו/או יתקיים בבטחה וללא
טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשב heroic-online.com נזקים,

קלקולים, תקלות, לרבות כאלו בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר האינטרנט, אצל heroic-online.com או מי מטעמו ו/או ספקיו. המשתמשים באתר מצהירים כי לא תהא להם

כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מפעלי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.
70 .

heroic-online.com נוקטת אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע. כל
העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן, עם זאת במקרים שאינם
בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליו heroic-online.com לא תהיה אחראית לכול נזק מכל סוג

שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד ו/או אם
יעשה בו שימוש לא מורשה.
זכויות לגבי האתר:
71 .הקניין הרוחני באתר זה, כולל זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפונטים
וכיוצא באלה, לרבות עיצוב האתר, היישומים, התמונות, הקבצים, הטקסטים, התמונות,
הטכנולוגיה, האייקונים, התהליכים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר הינם בבעלות
מלאה ובלעדית של heroic-online.com או של צדדים שלישיים ש heroic-online.com

קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.

72 .אין בעצם הכניסה לאתר בכדי להעניק היתר ו/או רישיון ו/או זכות כלשהי בתכולת האתר ו/או
בחלק ממנה. heroic-online.com שומרת על כל זכויותה וקניינה בתכולת האתר.

73 .כל מידע ו/או תצוגה המופיע באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, לגו,
ובנוסף עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של heroic-online.com ו/או מי

מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים
המוצגים באתר, אלא אם כן heroic-online.com נתנה את הסכמתה בכתב, לנושא זה, וכל

.זאת לפני ביצוע הפעולה

ניוזלטר

הירשמו לניוזלטר שלנו וקבלו 10% הנחה על הקנייה הראשונה